Vé tàu lửa Bình Thuận đi Sài Gòn giá rẻ trực tuyến khuyến mãi

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ ĐẶT VÉ 24/24
vé tàu trực tuyến

Bình Thuận - Sài Gòn

1/ Tàu SE3 tổng chạy 3 giờ 32 phút, Ga đi: Bình Thuận (01:13), Ga đến: Sài Gòn
 
2/ Tàu SE21 tổng chạy 3 giờ 31 phút, Ga đi: Bình Thuận (01:49), Ga đến: Sài Gòn
 
3/ Tàu SE1 tổng chạy 3 giờ 8 phút, Ga đi: Bình Thuận (02:37), Ga đến: Sài Gòn
 
4/ Tàu SE25 tổng chạy 3 giờ 35 phút, Ga đi: Bình Thuận (04:00), Ga đến: Sài Gòn
 
5/ Tàu SE7 tổng chạy 3 giờ 37 phút, Ga đi: Bình Thuận (12:33), Ga đến: Sài Gòn
 
6/ Tàu SPT1 tổng chạy 3 giờ 44 phút, Ga đi: Bình Thuận (13:19), Ga đến: Sài Gòn
 
7/ Tàu SPT3 tổng chạy 3 giờ 44 phút, Ga đi: Bình Thuận (13:54), Ga đến: Sài Gòn
 
8/ Tàu SE5 tổng chạy 3 giờ 26 phút, Ga đi: Bình Thuận (15:12), Ga đến: Sài Gòn
 
9/ Tàu SE11 tổng chạy 4 giờ 11 phút, Ga đi: Bình Thuận (16:54), Ga đến: Sài Gòn
 
10/ Tàu SE9 tổng chạy 4 giờ 15 phút, Ga đi: Bình Thuận (22:32), Ga đến: Sài Gòn
 
11/ Tàu SQN1 tổng chạy 4 giờ 7 phút, Ga đi: Bình Thuận (23:18), Ga đến: Sài Gòn

Bảng giá vé
STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1 290.000 
2
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1v 290.000 
3
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2 276.000 
4
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2v 276.000 
5
Nằm khoang 6 điều hòa T1
BnLT1 265.000 
6
Nằm khoang 6 điều hòa T2
BnLT2 244.000 
7
Nằm khoang 6 điều hòa T3
BnLT3 237.000 
8
Ghế phụ
GP 143.000 
9
Ngồi mềm điều hòa
NML 171.000 
10
Ngồi mềm điều hòa
NML56 176.000 
11
Ngồi mềm điều hòa
NML56V 176.000 
12
Ngồi mềm điều hòa
NMLV 171.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa...
HỎI LIÊN QUAN: Bình Thuận - Sài Gòn
LOẠI CÂU HỎI:
NHẬP TÊN:
NỘI DUNG HỎI:
MÃ BẢO VỆ:      
Hình khác
 

ĐẠI LÝ VÉ TÀU TRỰC TUYẾN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Website: vetautructuyen.vn
Văn phòng giao dịch: 65 Tân Quý, P.Tân Quý, Tân Phú, TPHCM
mua vé tàu trực tuyến tại đường sắt việt nam
Mua vé tàu trực tuyến online qua mạng