Vé tàu lửa Đông Hà (Quảng Trị) đi Nam Định giá rẻ trực tuyến

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ ĐẶT VÉ 24/24
vé tàu trực tuyến

Đông Hà - Nam Định

1/ Tàu SE8 tổng chạy 10 giờ 48 phút, Ga đi: Đông Hà lúc 02:56, Ga đến: Nam Định.
 
2/ Tàu SE6 tổng chạy 11 giờ 5 phút, Ga đi: Đông Hà lúc 06:17, Ga đến: Nam Định.
 
3/ Tàu SE12 tổng chạy 11 giờ 19 phút, Ga đi: Đông Hà lúc 07:21, Ga đến: Nam Định.
 
4/ Tàu SE10 tổng chạy 11 giờ 51 phút, Ga đi: Đông Hà lúc 14:22, Ga đến: Nam Định.
 
5/ Tàu SE4 tổng chạy 10 giờ 18 phút, Ga đi: Đông Hà lúc 16:46, Ga đến: Nam Định.
 
6/ Tàu SE2 tổng chạy 10 giờ 8 phút, Ga đi: Đông Hà lúc 17:41, Ga đến: Nam Định.
 
7/ Tàu SE18 tổng chạy 11 giờ 42 phút, Ga đi: Đông Hà lúc 18:38, Ga đến: Nam Định.
 
8/ Tàu SE20 tổng chạy 11 giờ 6 phút, Ga đi: Đông Hà lúc 22:56, Ga đến: Nam Định.

Bảng giá vé
STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1 727.000 
2
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1v 757.000 
3
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2 653.000 
4
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2v 683.000 
5
Nằm khoang 6 điều hòa T1
BnLT1 665.000 
6
Nằm khoang 6 điều hòa T2
BnLT2 604.000 
7
Nằm khoang 6 điều hòa T3
BnLT3 553.000 
8
Ghế phụ
GP 247.000 
9
Ngồi cứng
NC 309.000 
10
Ngồi mềm điều hòa
NML 469.000 
11
Ngồi mềm điều hòa
NMLV 479.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa...
HỎI LIÊN QUAN: Đông Hà - Nam Định
LOẠI CÂU HỎI:
NHẬP TÊN:
NỘI DUNG HỎI:
MÃ BẢO VỆ:      
Hình khác
 

ĐẠI LÝ VÉ TÀU TRỰC TUYẾN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Website: vetautructuyen.vn
Văn phòng giao dịch: 65 Tân Quý, P.Tân Quý, Tân Phú, TPHCM
mua vé tàu trực tuyến tại đường sắt việt nam
Mua vé tàu trực tuyến online qua mạng