Vé tàu lửa Đồng Hới (Quảng Bình) đi Vinh giá rẻ trực tuyến 24h

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ ĐẶT VÉ 24/24
vé tàu trực tuyến

Đồng Hới - Vinh

1/ Tàu SE20 tổng chạy 4 giờ 41 phút, Ga đi: Đồng Hới (00:53), Ga đến: Vinh
 
2/ Tàu SE8 tổng chạy 4 giờ 26 phút, Ga đi: Đồng Hới (04:55), Ga đến: Vinh
 
3/ Tàu SE6 tổng chạy 4 giờ 2 phút, Ga đi: Đồng Hới (08:42), Ga đến: Vinh
 
4/ Tàu SE12 tổng chạy 4 giờ 16 phút, Ga đi: Đồng Hới (09:41), Ga đến: Vinh
 
5/ Tàu QB4 tổng chạy 4 giờ 33 phút, Ga đi: Đồng Hới (15:05), Ga đến: Vinh
 
6/ Tàu SE10 tổng chạy 4 giờ 9 phút, Ga đi: Đồng Hới (16:25), Ga đến: Vinh
 
7/ Tàu QB2 tổng chạy 4 giờ 41 phút, Ga đi: Đồng Hới (16:50), Ga đến: Vinh
 
8/ Tàu SE4 tổng chạy 4 giờ 2 phút, Ga đi: Đồng Hới (18:40), Ga đến: Vinh
 
9/ Tàu SE2 tổng chạy 3 giờ 55 phút, Ga đi: Đồng Hới (19:40), Ga đến: Vinh
 
10/ Tàu SE18 tổng chạy 3 giờ 56 phút, Ga đi: Đồng Hới (21:06), Ga đến: Vinh

Bảng giá vé
STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1 297.000 
2
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1v 297.000 
3
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2 267.000 
4
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2v 267.000 
5
Nằm khoang 6 điều hòa T1
BnLT1 272.000 
6
Nằm khoang 6 điều hòa T2
BnLT2 247.000 
7
Nằm khoang 6 điều hòa T3
BnLT3 226.000 
8
Ghế phụ
GP 102.000 
9
Ngồi cứng
NC 128.000 
10
Ngồi cứng điều hòa
NCL 151.000 
11
Ngồi mềm điều hòa
NML 194.000 
12
Ngồi mềm điều hòa
NMLV 194.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa...
HỎI LIÊN QUAN: Đồng Hới - Vinh
LOẠI CÂU HỎI:
NHẬP TÊN:
NỘI DUNG HỎI:
MÃ BẢO VỆ:      
Hình khác
 

ĐẠI LÝ VÉ TÀU TRỰC TUYẾN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Website: vetautructuyen.vn
Văn phòng giao dịch: 65 Tân Quý, P.Tân Quý, Tân Phú, TPHCM
mua vé tàu trực tuyến tại đường sắt việt nam
Mua vé tàu trực tuyến online qua mạng