Vé tàu lửa Hương Phố (Hà Tĩnh) đi Thanh Hóa giá rẻ trực tuyến

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ ĐẶT VÉ 24/24
vé tàu trực tuyến

Hương Phố - Thanh Hóa

1/ Tàu SE8 tổng chạy 3 giờ 53 phút, Ga đi: Hương Phố (08:00), Ga đến: Thanh Hoá
 
2/ Tàu SE6 tổng chạy 4 giờ 8 phút, Ga đi: Hương Phố (11:22), Ga đến: Thanh Hoá
 
3/ Tàu SE12 tổng chạy 4 giờ 13 phút, Ga đi: Hương Phố (12:24), Ga đến: Thanh Hoá
 
4/ Tàu SE10 tổng chạy 4 giờ 51 phút, Ga đi: Hương Phố (19:14), Ga đến: Thanh Hoá
 
5/ Tàu QB2 tổng chạy 4 giờ 42 phút, Ga đi: Hương Phố (19:57), Ga đến: Thanh Hoá
 
6/ Tàu SE4 tổng chạy 3 giờ 55 phút, Ga đi: Hương Phố (21:22), Ga đến: Thanh Hoá
 
7/ Tàu SE2 tổng chạy 3 giờ 55 phút, Ga đi: Hương Phố (22:19), Ga đến: Thanh Hoá

Bảng giá vé
STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1 297.000 
2
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1v 297.000 
3
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2 267.000 
4
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2v 267.000 
5
Nằm khoang 6 điều hòa T1
BnLT1 272.000 
6
Nằm khoang 6 điều hòa T2
BnLT2 247.000 
7
Nằm khoang 6 điều hòa T3
BnLT3 226.000 
8
Ghế phụ
GP 118.000 
9
Ngồi mềm điều hòa
NML 190.000 
10
Ngồi mềm điều hòa
NML56 194.000 
11
Ngồi mềm điều hòa
NML56V 194.000 
12
Ngồi mềm điều hòa
NMLV 190.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa...
HỎI LIÊN QUAN: Hương Phố - Thanh Hóa
LOẠI CÂU HỎI:
NHẬP TÊN:
NỘI DUNG HỎI:
MÃ BẢO VỆ:      
Hình khác
 

ĐẠI LÝ VÉ TÀU TRỰC TUYẾN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Website: vetautructuyen.vn
Văn phòng giao dịch: 65 Tân Quý, P.Tân Quý, Tân Phú, TPHCM
mua vé tàu trực tuyến tại đường sắt việt nam
Mua vé tàu trực tuyến online qua mạng