Vé tàu lửa Phủ Lý (Hà Nam) đi Hà Nội giá rẻ trực tuyến 24h

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ ĐẶT VÉ 24/24
vé tàu trực tuyến

Phủ Lý - Hà Nội

1/ Tàu SE4 tổng chạy 1 giờ 6 phút, Ga đi: Phủ Lý (03:44), Ga đến: Hà Nội
 
2/ Tàu SE2 tổng chạy 1 giờ 4 phút, Ga đi: Phủ Lý (04:26), Ga đến: Hà Nội
 
3/ Tàu SE20 tổng chạy 1 giờ 6 phút, Ga đi: Phủ Lý (10:49), Ga đến: Hà Nội
 
4/ Tàu SE8 tổng chạy 1 giờ 6 phút, Ga đi: Phủ Lý (14:24), Ga đến: Hà Nội
 
5/ Tàu SE6 tổng chạy 1 giờ 8 phút, Ga đi: Phủ Lý (18:04), Ga đến: Hà Nội
 
6/ Tàu SE12 tổng chạy 1 giờ 52 phút, Ga đi: Phủ Lý (19:20), Ga đến: Hà Nội

Bảng giá vé
STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1 52.000 
2
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1v 52.000 
3
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2 49.000 
4
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2v 49.000 
5
Nằm khoang 6 điều hòa T1
BnLT1 48.000 
6
Nằm khoang 6 điều hòa T2
BnLT2 44.000 
7
Nằm khoang 6 điều hòa T3
BnLT3 36.000 
8
Ghế phụ
GP 30.000 
9
Ngồi mềm điều hòa
NML 35.000 
10
Ngồi mềm điều hòa
NMLV 35.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa...
HỎI LIÊN QUAN: Phủ Lý - Hà Nội
LOẠI CÂU HỎI:
NHẬP TÊN:
NỘI DUNG HỎI:
MÃ BẢO VỆ:      
Hình khác
 

ĐẠI LÝ VÉ TÀU TRỰC TUYẾN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Website: vetautructuyen.vn
Văn phòng giao dịch: 65 Tân Quý, P.Tân Quý, Tân Phú, TPHCM
mua vé tàu trực tuyến tại đường sắt việt nam
Mua vé tàu trực tuyến online qua mạng