Vé tàu lửa Thanh Hóa đi Hà Nội giá rẻ trực tuyến 24h

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ ĐẶT VÉ 24/24
vé tàu trực tuyến

Thanh Hóa - Hà Nội

1/ Tàu SE10 tổng chạy 3 giờ 44 phút, Ga đi: Thanh Hoá (00:11), Ga đến: Hà Nội
 
2/ Tàu QB2 tổng chạy 3 giờ 25 phút, Ga đi: Thanh Hoá (00:50), Ga đến: Hà Nội
 
3/ Tàu SE4 tổng chạy 3 giờ 22 phút, Ga đi: Thanh Hoá (01:28), Ga đến: Hà Nội
 
4/ Tàu SE2 tổng chạy 3 giờ 13 phút, Ga đi: Thanh Hoá (02:17), Ga đến: Hà Nội
 
5/ Tàu SE18 tổng chạy 3 giờ 49 phút, Ga đi: Thanh Hoá (04:39), Ga đến: Hà Nội
 
6/ Tàu SE20 tổng chạy 3 giờ 54 phút, Ga đi: Thanh Hoá (08:01), Ga đến: Hà Nội
 
7/ Tàu SE8 tổng chạy 3 giờ 34 phút, Ga đi: Thanh Hoá (11:56), Ga đến: Hà Nội
 
8/ Tàu SE6 tổng chạy 3 giờ 37 phút, Ga đi: Thanh Hoá (15:35), Ga đến: Hà Nội
 
9/ Tàu SE36 tổng chạy 3 giờ 47 phút, Ga đi: Thanh Hoá (16:11), Ga đến: Hà Nội
 
10/ Tàu SE12 tổng chạy 4 giờ 32 phút, Ga đi: Thanh Hoá (16:40), Ga đến: Hà Nội

Bảng giá vé
STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1 238.000 
2
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1v 238.000 
3
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2 214.000 
4
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2v 214.000 
5
Nằm khoang 6 điều hòa T1
BnLT1 217.000 
6
Nằm khoang 6 điều hòa T2
BnLT2 198.000 
7
Nằm khoang 6 điều hòa T3
BnLT3 181.000 
8
Ghế phụ
GP 81.000 
9
Ngồi cứng
NC 101.000 
10
Ngồi mềm điều hòa
NML 153.000 
11
Ngồi mềm điều hòa
NMLV 153.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa...
HỎI LIÊN QUAN: Thanh Hóa - Hà Nội
LOẠI CÂU HỎI:
NHẬP TÊN:
NỘI DUNG HỎI:
MÃ BẢO VỆ:      
Hình khác
 

ĐẠI LÝ VÉ TÀU TRỰC TUYẾN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Website: vetautructuyen.vn
Văn phòng giao dịch: 65 Tân Quý, P.Tân Quý, Tân Phú, TPHCM
mua vé tàu trực tuyến tại đường sắt việt nam
Mua vé tàu trực tuyến online qua mạng