Vé tàu lửa Tuy Hòa (Phú Yên) đi Nam Định giá rẻ trực tuyến

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ ĐẶT VÉ 24/24
vé tàu trực tuyến

Tuy Hòa - Nam Định

1/ Tàu SE10 tổng chạy 1 ngày và 16 phút, Ga đi: Tuy Hoà lúc 01:57, Ga đến: Nam Định.
 
2/ Tàu SE4 tổng chạy 21 giờ 43 phút, Ga đi: Tuy Hoà lúc 05:21, Ga đến: Nam Định.
 
3/ Tàu SE2 tổng chạy 20 giờ 58 phút, Ga đi: Tuy Hoà lúc 06:51, Ga đến: Nam Định.
 
4/ Tàu SE8 tổng chạy 22 giờ 7 phút, Ga đi: Tuy Hoà lúc 15:37, Ga đến: Nam Định.
 
5/ Tàu SE12 tổng chạy 1 ngày và 32 phút, Ga đi: Tuy Hoà lúc 18:08, Ga đến: Nam Định.
 
6/ Tàu SE6 tổng chạy 22 giờ 45 phút, Ga đi: Tuy Hoà lúc 18:37, Ga đến: Nam Định.

Bảng giá vé
STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1 1.205.000 
2
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1v 1.240.000 
3
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2 1.083.000 
4
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2v 1.118.000 
5
Nằm khoang 6 điều hòa T1
BnLT1 1.101.000 
6
Nằm khoang 6 điều hòa T2
BnLT2 1.001.000 
7
Nằm khoang 6 điều hòa T3
BnLT3 916.000 
8
Ghế phụ
GP 423.000 
9
Ngồi cứng
NC 529.000 
10
Ngồi mềm điều hòa
NML 801.000 
11
Ngồi mềm điều hòa
NMLV 811.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa...
HỎI LIÊN QUAN: Tuy Hòa - Nam Định
LOẠI CÂU HỎI:
NHẬP TÊN:
NỘI DUNG HỎI:
MÃ BẢO VỆ:      
Hình khác
 

ĐẠI LÝ VÉ TÀU TRỰC TUYẾN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Website: vetautructuyen.vn
Văn phòng giao dịch: 65 Tân Quý, P.Tân Quý, Tân Phú, TPHCM
mua vé tàu trực tuyến tại đường sắt việt nam
Mua vé tàu trực tuyến online qua mạng