Vé tàu lửa Tuy Hòa (Phú Yên) đi Vinh giá rẻ trực tuyến 24h

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ ĐẶT VÉ 24/24
vé tàu trực tuyến

Tuy Hòa - Vinh

1/ Tàu SE10 tổng chạy 18 giờ 37 phút, Ga đi: Tuy Hoà (01:57), Ga đến: Vinh
 
2/ Tàu SE4 tổng chạy 17 giờ 21 phút, Ga đi: Tuy Hoà (05:21), Ga đến: Vinh
 
3/ Tàu SE2 tổng chạy 16 giờ 44 phút, Ga đi: Tuy Hoà (06:51), Ga đến: Vinh
 
4/ Tàu SE8 tổng chạy 17 giờ 44 phút, Ga đi: Tuy Hoà (15:37), Ga đến: Vinh
 
5/ Tàu SE12 tổng chạy 19 giờ 49 phút, Ga đi: Tuy Hoà (18:08), Ga đến: Vinh
 
6/ Tàu SE6 tổng chạy 18 giờ 7 phút, Ga đi: Tuy Hoà (18:37), Ga đến: Vinh

Bảng giá vé
STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1 954.000 
2
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1v 989.000 
3
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2 857.000 
4
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2v 892.000 
5
Nằm khoang 6 điều hòa T1
BnLT1 871.000 
6
Nằm khoang 6 điều hòa T2
BnLT2 792.000 
7
Nằm khoang 6 điều hòa T3
BnLT3 725.000 
8
Ghế phụ
GP 334.000 
9
Ngồi cứng
NC 418.000 
10
Ngồi mềm điều hòa
NML 634.000 
11
Ngồi mềm điều hòa
NMLV 644.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa...
HỎI LIÊN QUAN: Tuy Hòa - Vinh
LOẠI CÂU HỎI:
NHẬP TÊN:
NỘI DUNG HỎI:
MÃ BẢO VỆ:      
Hình khác
 

ĐẠI LÝ VÉ TÀU TRỰC TUYẾN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Website: vetautructuyen.vn
Văn phòng giao dịch: 65 Tân Quý, P.Tân Quý, Tân Phú, TPHCM
mua vé tàu trực tuyến tại đường sắt việt nam
Mua vé tàu trực tuyến online qua mạng