Vé tàu lửa Vinh (Nghệ An) đi Hà Nội giá rẻ trực tuyến 24h

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ ĐẶT VÉ 24/24
vé tàu trực tuyến

Vinh - Hà Nội

1/ Tàu SE18 tổng chạy 7 giờ 9 phút, Ga đi: Vinh (01:19), Ga đến: Hà Nội
 
2/ Tàu SE20 tổng chạy 6 giờ 14 phút, Ga đi: Vinh (05:41), Ga đến: Hà Nội
 
3/ Tàu SE8 tổng chạy 6 giờ 2 phút, Ga đi: Vinh (09:28), Ga đến: Hà Nội
 
4/ Tàu SE6 tổng chạy 6 giờ 21 phút, Ga đi: Vinh (12:51), Ga đến: Hà Nội
 
5/ Tàu SE36 tổng chạy 6 giờ 28 phút, Ga đi: Vinh (13:30), Ga đến: Hà Nội
 
6/ Tàu SE12 tổng chạy 7 giờ 8 phút, Ga đi: Vinh (14:04), Ga đến: Hà Nội
 
7/ Tàu QB4 tổng chạy 7 giờ 40 phút, Ga đi: Vinh (19:50), Ga đến: Hà Nội
 
8/ Tàu SE10 tổng chạy 6 giờ 57 phút, Ga đi: Vinh (20:58), Ga đến: Hà Nội
 
9/ Tàu QB2 tổng chạy 6 giờ 39 phút, Ga đi: Vinh (21:36), Ga đến: Hà Nội
 
10/ Tàu NA2 tổng chạy 7 giờ 5 phút, Ga đi: Vinh (22:05), Ga đến: Hà Nội
 
11/ Tàu SE4 tổng chạy 6 giờ 3 phút, Ga đi: Vinh (22:47), Ga đến: Hà Nội
 
12/ Tàu SE2 tổng chạy 5 giờ 48 phút, Ga đi: Vinh (23:42), Ga đến: Hà Nội

Bảng giá vé
STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1 489.000 
2
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1v 519.000 
3
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2 459.000 
4
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2v 489.000 
5
Nằm khoang 6 điều hòa T1
BnLT1 435.000 
6
Nằm khoang 6 điều hòa T2
BnLT2 410.000 
7
Nằm khoang 6 điều hòa T3
BnLT3 351.000 
8
Ghế phụ
GP 132.000 
9
Ngồi mềm điều hòa
NML 287.000 
10
Ngồi mềm điều hòa
NMLV 297.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa...
HỎI LIÊN QUAN: Vinh - Hà Nội
LOẠI CÂU HỎI:
NHẬP TÊN:
NỘI DUNG HỎI:
MÃ BẢO VỆ:      
Hình khác
 

ĐẠI LÝ VÉ TÀU TRỰC TUYẾN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Website: vetautructuyen.vn
Văn phòng giao dịch: 65 Tân Quý, P.Tân Quý, Tân Phú, TPHCM
mua vé tàu trực tuyến tại đường sắt việt nam
Mua vé tàu trực tuyến online qua mạng