Vé tàu lửa Vinh đi Thanh Hóa giá rẻ trực tuyến 24h

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ ĐẶT VÉ 24/24
vé tàu trực tuyến

Vinh - Thanh Hóa

1/ Tàu SE18 tổng chạy 3 giờ 17 phút, Ga đi: Vinh (01:19), Ga đến: Thanh Hoá
 
2/ Tàu SE20 tổng chạy 2 giờ 17 phút, Ga đi: Vinh (05:41), Ga đến: Thanh Hoá
 
3/ Tàu SE8 tổng chạy 2 giờ 25 phút, Ga đi: Vinh (09:28), Ga đến: Thanh Hoá
 
4/ Tàu SE6 tổng chạy 2 giờ 39 phút, Ga đi: Vinh (12:51), Ga đến: Thanh Hoá
 
5/ Tàu SE36 tổng chạy 2 giờ 38 phút Ga đi: Vinh (13:30), Ga đến: Thanh Hoá
 
6/ Tàu SE12 tổng chạy 2 giờ 33 phút, Ga đi: Vinh (14:04), Ga đến: Thanh Hoá
 
7/ Tàu SE10 tổng chạy 3 giờ 7 phút, Ga đi: Vinh (20:58), Ga đến: Thanh Hoá
 
8/ Tàu QB2 tổng chạy 3 giờ 3 phút, Ga đi: Vinh (21:36), Ga đến: Thanh Hoá
 
9/ Tàu SE4 tổng chạy 2 giờ 30 phút, Ga đi: Vinh (22:47), Ga đến: Thanh Hoá
 
10/ Tàu SE2 tổng chạy 2 giờ 32 phút, Ga đi: Vinh (23:42), Ga đến: Thanh Hoá

Bảng giá vé
STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1 205.000 
2
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1v 205.000 
3
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2 184.000 
4
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2v 184.000 
5
Nằm khoang 6 điều hòa T1
BnLT1 188.000 
6
Nằm khoang 6 điều hòa T2
BnLT2 171.000 
7
Nằm khoang 6 điều hòa T3
BnLT3 156.000 
8
Ghế phụ
GP 70.000 
9
Ngồi cứng
NC 87.000 
10
Ngồi mềm điều hòa
NML 132.000 
11
Ngồi mềm điều hòa
NMLV 132.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa...
HỎI LIÊN QUAN: Vinh - Thanh Hóa
LOẠI CÂU HỎI:
NHẬP TÊN:
NỘI DUNG HỎI:
MÃ BẢO VỆ:      
Hình khác
 

ĐẠI LÝ VÉ TÀU TRỰC TUYẾN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Website: vetautructuyen.vn
Văn phòng giao dịch: 65 Tân Quý, P.Tân Quý, Tân Phú, TPHCM
mua vé tàu trực tuyến tại đường sắt việt nam
Mua vé tàu trực tuyến online qua mạng