Vé tàu lửa Yên Trung (Hà Tĩnh) đi Thanh Hóa giá rẻ trực tuyến 24h

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ ĐẶT VÉ 24/24
vé tàu trực tuyến

Yên Trung - Thanh Hóa

1/ Tàu SE20 tổng chạy 2 giờ 47 phút, Ga đi: Yên Trung (05:11), Ga đến: Thanh Hoá
 
2/ Tàu SE8 tổng chạy 2 giờ 56 phút, Ga đi: Yên Trung (08:57), Ga đến: Thanh Hoá
 
3/ Tàu SE6 tổng chạy 3 giờ 11 phút, Ga đi: Yên Trung (12:19), Ga đến: Thanh Hoá
 
4/ Tàu SE12 tổng chạy 3 giờ 2 phút, Ga đi: Yên Trung (13:35), Ga đến: Thanh Hoá
 
5/ Tàu SE10 tổng chạy 3 giờ 54 phút, Ga đi: Yên Trung (20:11), Ga đến: Thanh Hoá
 
6/ Tàu QB2 tổng chạy 3 giờ 45 phút, Ga đi: Yên Trung (20:54), Ga đến: Thanh Hoá
 
7/ Tàu SE4 tổng chạy 2 giờ 58 phút, Ga đi: Yên Trung (22:19), Ga đến: Thanh Hoá

Bảng giá vé
STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1 230.000 
2
Nằm khoang 4 điều hòa T1
AnLT1v 230.000 
3
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2 207.000 
4
Nằm khoang 4 điều hòa T2
AnLT2v 207.000 
5
Nằm khoang 6 điều hòa T1
BnLT1 210.000 
6
Nằm khoang 6 điều hòa T2
BnLT2 191.000 
7
Nằm khoang 6 điều hòa T3
BnLT3 175.000 
8
Ghế phụ
GP 79.000 
9
Ngồi cứng
NC 99.000 
10
Ngồi cứng điều hòa
NCL 117.000 
11
Ngồi mềm điều hòa
NML 150.000 
12
Ngồi mềm điều hòa
NMLV 150.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa...
HỎI LIÊN QUAN: Yên Trung - Thanh Hóa
LOẠI CÂU HỎI:
NHẬP TÊN:
NỘI DUNG HỎI:
MÃ BẢO VỆ:      
Hình khác
 

ĐẠI LÝ VÉ TÀU TRỰC TUYẾN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Website: vetautructuyen.vn
Văn phòng giao dịch: 65 Tân Quý, P.Tân Quý, Tân Phú, TPHCM
mua vé tàu trực tuyến tại đường sắt việt nam
Mua vé tàu trực tuyến online qua mạng